Kuisman sukuseura ry

kuva06.jpg

Kuisma on vanha karjalainen suku. Nimi Kuisma pohjautuu Aigeian me­ren alueel­la ja Vähä-Aasian Kilikiassa 200-luvun lopulla jKr. vai­kut­ta­nee­seen ja mart­tyy­ri­kuoleman jälkeen pyhimyk­seksi julistetun arabi­syn­tyisen lääkärin ni­meen Kosmas.

Kosmas on ollut pyhimys jo 400-luvulta alkaen erityisesti orto­dok­si­ses­sa, mutta myös ka­to­lisessa kirkossa. Karjalassa nimestä käy­tettiin mm. muotoja Kuisma ja Kuosma.