Kuisman sukuseura ry

 • Casio037.jpg
 • Casio060.jpg
 • DSC0294.jpg
 • DSC_8197.jpg
 • DSC_8384.jpg
 • DSC_8427.jpg
 • DSC_8490.jpg
 • HPIM748.jpg
 • image11.jpg
 • image61.jpg
 • IMG_306.jpg
 • joomla_black.png
 • kuva06.jpg
 • Kuva41.jpg
 • kuva57.jpg
 • maisemakuvia_1_20170418_1724530808.jpg
 • maisemakuvia_1_20170418_1989199630.jpg
 • maisemakuvia_2_20170418_1275757224.jpg
 • maisemakuvia_2_20170418_1603911293.jpg
 • maisemakuvia_3_20170418_1136819390.jpg
 • maisemakuvia_3_20170418_1889624270.jpg
 • maisemakuvia_4_20170418_1620229751.jpg
 • maisemakuvia_4_20170418_1941229421.jpg
 • maisemakuvia_5_20170418_1104314246.jpg
 • maisemakuvia_5_20170418_1472777687.jpg
 • maisemakuvia_6_20170418_1521055415.jpg
 • powered_by.png

Alakuunu 2Kuisma on ikivanha karjalainen suku, jonka juuret ovat kes­ki­sel­lä Karjalankannaksella. Var­hai­sim­mat Kuismia koskevat kirjoitetut tiedot ovat vuodelta 1543, jolloin Viipurin läänin koko­vero­luet­te­los­sa Kuismia esiin­tyy kolmessa entisen Suur-Jääsken Alakuunun koko­verossa. Ala­kuunu oli usean toisiaan lähellä olevien kylien alue, joka si­joit­tui Kuunjoen laaksoon Kirvussa.

Veroluetteloista, maa­kir­joista, autiotilaluetteloista ja muista vas­taa­vis­ta asiakirjoista löydettyjen tie­tojen pe­rusteella varhaisin nimetty Kuisma on Alakuunussa asunut Antti (AndersKuisma, jonka ar­vioi­daan syntyneen noin 1475. Samalla Alakuunun seudulla vaikutti myös suunnilleen 1515 syn­ty­nyt Yrjö (JönsKuisma.

Antti Kuismasta polveutuvat nykytietämyksen mukaan Sakkolan ja Muo­laan Telkkälän Kuismat sekä suuri osa Antrean–Vuoksenrannan ja Kirvun Kuismista. Antin jälkeläisiä on siirtynyt myö­hem­min lisäksi mm. Pyhäjärvelle ja Käkisalmeen. 

Yrjö Kuisma puolestaan on Kirvun Läylölän sekä Räisälän ja Muo­laan Jaarilan Kuismien kantaisä. Hä­nestä pol­veutuvat myös useat Kuismien sukuhaaroista, jotka asettautuivat Kirvuun, Antreaan, Vuok­sen­rantaan, Hiitolaan ja Kaukolaan.

KuismakunnatAsiakirjatietojen perusteella Antin ja Yrjön keskinäistä sukulaisuutta ei ole mahdollista varmistaa, mut­ta kesällä 2017 tehdyn DNA-tutkimuksen pe­rus­teella he ovat samaa sukua, läheisimmillään mah­dol­li­sesti isä ja poika tai pojanpoika, etäisimmillään Yrjön isä ja Antti serkuksia.

Ennen viime sotien jälkeisiä alue­luo­vu­tuksia mer­kittävimmät Kuisma-pitäjät olivat Antrea, Kaukola, Kir­vu, Muo­laa, Räisälä, Sakkola ja Vuok­sen­ran­ta. Sotien jälkeen Kuismat ovat asettuneet eri puolille Suo­mea, mer­kit­tä­vim­min uusille sijoi­tus­alueil­leen Kanta- ja Päijät-Hämeeseen, Pirkan­maalle, Satakuntaan sekä Uudellemaalle.

 

Paikalla 97 vierasta ja ei kirjautuneita