Kuisman sukuseura ry

 • Casio037.jpg
 • Casio060.jpg
 • DSC0294.jpg
 • DSC_8197.jpg
 • DSC_8384.jpg
 • DSC_8427.jpg
 • DSC_8490.jpg
 • HPIM748.jpg
 • image11.jpg
 • image61.jpg
 • IMG_306.jpg
 • kuva06.jpg
 • Kuva41.jpg
 • kuva57.jpg
 • maisemakuvia_1_20170418_1724530808.jpg
 • maisemakuvia_1_20170418_1989199630.jpg
 • maisemakuvia_2_20170418_1275757224.jpg
 • maisemakuvia_2_20170418_1603911293.jpg
 • maisemakuvia_3_20170418_1136819390.jpg
 • maisemakuvia_3_20170418_1889624270.jpg
 • maisemakuvia_4_20170418_1620229751.jpg
 • maisemakuvia_4_20170418_1941229421.jpg
 • maisemakuvia_5_20170418_1104314246.jpg
 • maisemakuvia_5_20170418_1472777687.jpg
 • maisemakuvia_6_20170418_1521055415.jpg

Hallitus uudistui

Kuisman sukuseuran 18. sukujuhlan yhteydessä pidetyssä seuran vuosikokouksessa sunnuntaina 12.8. Kouvolan upseeriker­hol­la sukuseuramme puheenjohtajisto vaihtui. Viimeiset kaksi kautta puheen­joh­ta­jana toiminut ja sitä ennen vuodesta 2010 varapu­heen­joh­ta­jan pestiä hoitanut Juhani Kuisma pysyi viime vuoden sukujuhlassa il­moittamassaan kannassa, että jää sivuun tässä vuosikokouksessa. Seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kuluneen vuoden vara­pu­heen­johtajana toiminut Juha Kuisma Lempäälästä. Juhan juuret ovat Sakkolassa. Varapuheenjohtajaksi valittiin vuodesta 2014 hal­li­tuk­sen jäsenenä ollut räisäläläistaustainen Päivi Oksanen Orimattilasta. Päivin ohella erovuorossa ollut Pirjo Kuisma (Hei­no­la/Kaukola) va­lit­tiin uudelleen. Sukujuhlassa väistyvä puheenjohtaja Juhani Kuisma luo­vutti sukuseuran numeroidun standaarin N:o 27 Pirjo Kuismalle kii­tok­se­na hänen pitkäaikaisesta ja edelleen jatkuvasta sitou­tumi­ses­taan sukuseuran hyväksi hallituksen jäsenenä sekä seuran sihteerinä ja talou­denhoitajana.

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Esko Kuisma Por­voosta ja Ilpo Kuisma Janakkalasta. Eskon juuret ovat Kirvun In­ki­läs­sä ja Ilpon Saviniemen kartanossa Antreassa. Toiminnantarkastajaksi vuosikokous valitsi puheenjohtajan tehtävästä luopuneen Juhani Kuisman (Akaa/Muolaa) ja varalle Markku Kuisman (Hausjärvi/Kirvu).

Paikalla 74 vierasta ja ei kirjautuneita