Kuisman sukuseura ry

Alkuperä

KuismakunnatKuisma on ikivanha karjalainen suku, jonka juuret ovat kes­ki­sel­lä Karjalankannaksella. Ennen viime sotien jälkeisiä alue­luo­vu­tuksia mer­kittävimmät Kuisma-pitäjät olivat Antrea, Kaukola, Kir­vu, Muo­laa, Räisälä, Sakkola ja Vuok­sen­ran­ta. Sotien jälkeen Kuismat ovat asettuneet eri puolille Suo­mea, merkittävimmin uusille sijoi­tus­alueil­leen Kanta- ja Päijät-Hämeeseen, Pirkan­maalle, Satakuntaan sekä Uudellemaalle.

Var­hai­sim­mat Kuismia koskevat kirjoitetut tiedot ovat vuodelta 1543, jolloin Viipurin läänin kokovero­luet­te­los­sa Kuismia esiin­tyy kolmessa entisen Suur-Jääsken Alakuunun kokoverossa. Ala­­kuunu oli usean toisiaan lähellä olevien kylien alue, joka si­joit­tui Kuunjoen laaksoon Kirvussa.

Veroluetteloista, maa­kir­joista, autiotilaluetteloista ja muista vastaavista asiakirjoista löydettyjen tie­tojen pe­rusteella varhaisin nimetty Kuisma on Alakuunussa asunut Antti (AndersKuisma, jonka ar­­vioi­daan syntyneen noin 1475. Samalla Alakuunun seudulla vaikutti myös suunnilleen 1515 syn­ty­­nyt Yrjö (JönsKuisma.

Antti Kuismasta polveutuvat nykytietämyksen mukaan Sakkolan ja Muolaan Telkkälän Kuismat sekä suuri osa Antrean–Vuoksenrannan ja Kirvun Kuismista. Antin jälkeläisiä on siirtynyt myö­hem­min lisäksi mm. Pyhäjärvelle ja Käkisalmeen. 

Yrjö Kuisma puolestaan on Kirvun Läylölän sekä Räisälän ja Muolaan Jaarilan Kuismien kantaisä. Hä­nestä pol­veutuvat myös useat Kuismien sukuhaaroista, jotka asettautuivat Kirvuun, Antreaan, Vuok­sen­rantaan, Hiitolaan ja Kaukolaan.

Asiakirjatietojen perusteella Antin ja Yrjön keskinäistä sukulaisuutta ei ole mahdollista varmistaa, mut­ta kesällä 2017 tehdyn DNA-tutkimuksen perusteella he ovat samaa sukua, läheisimmillään mah­dol­li­sesti isä ja poika tai pojanpoika, etäisimmillään Yrjön isä ja Antti serkuksia.

 

Paikalla 71 vierasta ja ei kirjautuneita