Kuisman sukuseura ry

Sukujuhla 2014

sukujuhla 2014 1

Loppukesän aurinkoinen sää suosi Kuisman sukuseuran sukujuhlaa 2014, jota vietettiin perinteiseen ta­paan elokuun toi­sena sunnuntaina 10. elokuuta Noormarkussa Porin naapurissa. Kuismalaisten ny­kyi­siin asuinseutuihin hieman syr­jässä olevasta sijainnista huolimatta paikalle saapui mukavat, noin 60 sukumme edustajaa.

Aluksi pidetty sukuseuran vuosikokous käsitteli sille kuuluvat sääntömääräiset asiat. Seuran pu­heen­johtajisto (Paa­vo Kuisma puheenjohtajana ja Juhani Kuisma varapuheenjohtajana) valittiin uudelleen, sa­moin erovuoroisista hal­lituksen jäsenistä Pirjo Kuisma. Uutena jäsenenä hallitukseen tuli räi­sä­lä­läis­taustainen Päivi Oksanen Ori­mat­tilasta sivuun jättäytyneen Hannu Kuisman tilalle.

Noormarkun Klubin loihtiman runsaan ja herkullisen lounaspöydän antimien nauttimisen jälkeen vie­tet­tiin varsinainen sukujuhla, tällä kertaa hyvin epämuodollisena ja kesäisen kevyissä merkeissä, mm. ilman juhlapuhetta. Sakkolan Röykkylästä lähtöisin oleva Toini Laakso viihdytti kauniilla laulu­oh­jel­malla säestäjänään Tatu Hänninen. Tatu toimi säestäjänä myös sukujuhlaamme perinteenä sisältyvissä yh­teis­lau­luissa. Sukututkijamme Erkki Virolainen kertoi tuoreimpia tietoja sukututkimuksesta sekä uuden sukukirjamme työn etenemisestä. Kari Kuisma puolestaan esitteli suunnitelmaa ns. nos­tal­gia­matkasta, jossa seurailtaisiin Kuismien matkareittejä Kirvun Hauhialasta Sakkolan seuduille.

Arpajaisissa oli jälleen runsas ja monipuolinen palkintopöytä, joka innosti juhlaväen suorastaan arpojen tuk­ku­ostoihin. Seuran puheenjohtajan Paavo Kuisman esittämien loppusanojen jälkeen sukujuhla päätettiin pe­rin­tei­seen tapaan Karjalaisten laululla ennen kuin siirryttiin lähtökahveille.


Juhlakuvia