Kuisman sukuseura ry

Sukujuhla 2015

sukujuhla2015 1

Kuisman sukuseura kokoontui 15. sukujuhlaansa Heinolaan perinteeksi muodostuneena ajankohtana elokuun toi­sena sunnuntaina, joka oli tänä vuonna 9. elokuuta. Myös Ilveslinnanna tunnettu Itä-Häme talo tarjosi liki sataan nousseelle osanottajajoukolle merkki­vuosi­tapaamisen arvoiset juhlavat puitteet.

Juhlapäivä aloitettiin sukuseuran vuosikokouksella, joka käsitteli sille kuuluvat sääntömääräiset asiat. Seuran pu­heenjohtajisto (Paa­vo Kuisma puheenjohtajana ja Juhani Kuisma varapuheenjohtajana) valittiin uudelleen, samoin ero­vuoroisista hal­lituksen jäsenistä Kari Kuisma ja Erkki Virolainen. Kolmas erovuorossa ollut Markku Kuisma halusi jäädä sivuun oltuaan hallituksessa 14 kautta yhtäjaksoisesti, siitä vuodet 2010-2013 puheenjohtajana. Hänen tilalle uutena hallituksen jäsenenä valittiin Airi Ruo­konen Ruokolahdelta. Airin juuret ovat Markun tapaan Kirvun Har­va­korvessa.

Lounastauon jälkeen siirryttiin varsinaiseen sukujuhlaan, jonka jouhevana juontajana oli Juhani Kuisma. Seuramme kunniapuheenjohtaja Kari Kuisma muisteli juhlan aluksi sukuseuran 15 toimintavuoden ko­ho­kohtia. Luomulikka Merja Kuisman hieno musiikkishow sai tosikoimmankin hyvälle mielelle. Juhla­puhujaksi olimme saaneet Suomen su­ku­historiallisen yhdistyksen (SSHY) toiminnanjohtajan, dosentti Kari-Matti Piilahden. Hänen juhla­esi­tel­män­sä "Karjalainen (suur)perhe menneinä aikoina" oli mie­len­kiin­toinen katsaus perhekäsitteestä maamme eri puolilla, erityisesti karjalaisissa yhteisöissä. Esi­tel­mässään Kari-Matti Piilahti nosti esille varsinkin eri muodoissa tapahtuvan perinteen tallentamisen tär­key­den. Perimätiedon keruu on kiireisin asia, kun vielä on henkilöitä, ketä voi haastatella. - Muistitieto on aina ainutlaatuista, totesi Piilahti.

Juhlaesitelmän jälkeen sukuseura palkitsi suvun hyväksi tehdystä työstä numeroiduilla suku­stan­daareilla n:o 19 Eila Kuisma-Oivon ja n:o 20 Markku Kuisman.

15. sukujuhlan eittämätön kohokohta oli uuden sukukirjamme KUISMA – suku Suomen kartal­la julkistaminen. Kirjan toimituskunnan (kirjatiimin) puheenjohtaja Erkki Virolainen kertoi kirjatyön etenemisestä sekä esitteli koko kirjatiimin. Esko Simonen vuorostaan avasi  kirjaan keskeisesti si­säl­ty­vien karttojen taustoja.

Kirjan julkistamisen yhteydessä luovutettiin niille kirjatiimin jäsenille, joilla ei vielä ollut numeroitua sukustandaaria, seuraavat standaarit: Juha Kuisma (21), Airi Ruokonen (22), Esko Simonen (23), Paavo Kuisma (24) ja Kaisa Kuisma (25).

Seuran puheenjohtajan kiitossanojen, Karjalaisten laulun ja loppukahvien jälkeen uuden sukukirjan ennakkoon tilanneet saivat painotuoreen teoksen mukaansa kotimatkalle, joten heidän aikansa juhlan jälkeen lienee kulunut tiiviisti kirjan parissa.


Juhlakuvia