Kuisman sukuseura ry

Sukujuhla 2016

kuva 1Lappeenrantaan sunnuntaina 14.8. kokoontuneille runsaalle 60 Kuisman sukuun kuuluvalle Kulttuuri- ja tapahtumakeskus KEHRUUHUONEEN hienot puitteet ja herkullinen karja­lainen pitopöytä sekä Lin­noi­tuksen historiallinen ympäristö pitivät huolen leppoisasta karjalaistunnalmasta, jota Kuisman suku­seu­ran sukujuhlille harvinaiset sadekuurotkaan eivät kyenneet pilaamaan. Erityisen ilahduttavaa oli, että noin puo­let osanottajista oli Etelä-Karjalasta ja useat heistä ensikertalaisia. Kun "yllätyksenä" kaksi rakuu­na­ratsukkoa oli vielä toivottamassa juhlaväen tervetulleeksi ja muistuttamassa Lappeenrannan rakuuna­perinteistä, lähtökohdat onnistuneelle juhlapäivälle olivat koh­dallaan.

Päivän aluksi pidetyssä sukuseuran vuosikokouksessa seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin viime vuo­det varapuheejohtajana toiminut muolaalaistaustainen Juhani Kuisma Akaalta, kun vuodesta 2013 pu­heenjohtajana toiminut Paavo Kuisma imoitti, ettei ole enää käytettävissä puheenjohtajaksi eikä hal­li­tuksen jäseneksi. Juhanin tilalla varapuheenjohtajaksi valittiin sakkolalaistaustainen Juha Kuis­ma Lempäälästä. Erovuoroiset hallituksen jäsenet Pirjo Kuisma (Heinola/Kaukola) ja Päivi Oksanen (Orimattila/Räisälä) valittiin uudelleen. Lisäksi vuosikokous myönsi Erkki Virolaiselle pyytämänsä eron hallituksen jäsenyydestä. Toiminnantarkastajiksi valittiin Riitta-Liisa Kartano (Riihimäki/Antrea) edel­leen ja uutena Kyösti Kuisma (Lempäälä/Sakkola) sekä heille varahenkilöiksi Monica Kuisma (Hel­sin­ki/Antrea) edelleen ja uutena Markku Kuisma (Hausjärvi/Kirvu). Vuosikokous hyväksyi myös sään­tö­muu­­tokset, joilla päivitettiin vuodesta 2003 käytössä olleet sukuseuran säännöt ajan tasalle. Vuo­si­ko­kouksen yhteydessä kokouksen puheenjohtajana toiminut Markku Kuisma toi terveisinä Inkilän suku­seuran sukuseurallemme luovuttaman sukustandaarin.

Leo Karetvaaran johdattelemien yhteislaulujen ryydittämässä sukujuhlassa saimme kuulla paikan emän­nän Sari Kaasisen mieleenpainuvan, eloisan ja koskettavan kuvauksen Kehruuhuoneen historiasta höys­tettynä hienolla musiikilla. Karjalaisten murteiden asiantuntija Kaisu Lahikainen tutustutti juhla­ta­ri­nassaan juhlaväkeä karjalaisten murteiden monimuotoisuuteen ja rikkauteen – tietysti Karjalan mur­retta käyttäen. Saimme kunniapuheenjohtaltamme Kari Kuismalta tilannekatsauksen vuosi sitten jul­kais­tusta toisesta sukukirjastamme Kuisma – suku Suomen kartalla. Perinteiden mukaisesti juhlassa oli tietysti myös arpajaiset, joiden arvokkaat palkinnot siivittivät juhlaväen kartuttamaan mukavasti suku­seuran kassavaroja.

Seuran puheenjohtajan esittämien loppusanojen jälkeen sukujuhla päätettiin pe­rin­tei­seen tapaan Karjalaisten laululla ennen kuin siirryttiin lähtökahveille.


Juhlakuvia

Kuvat saa suuremmaksi omalle sivulle napsauttamalla "hiirtä" kuvan päällä.