Kuisman sukuseura ry

Sukujuhla 2020

IMG 0816Lahti näytti parhaat puolensa, kun Kuisman sukuseura kokoontui 20. sukujuhlaansa 9.8.2020 Hen­na­lan upseerikerholla. Aurinkoinen ja lämmin kesäsää hemmotteli yli 80 osanottajaa, ja juhlatunnelma säi­lyi korkeana huolimatta noudatetuista koronarajoituksista. Sukujuhlassa tiedetoimittaja Aaro Söderlund  kertoi Olavi Pyhän elämästä ja retkistä Norjassa, Karjalassa, Novgorodissa sekä vähän muual­lakin Euroopassa. Esityksessään hän myös asemoi meidän Kuismien paikkaa suomalaisessa ja karjalaisessa asutushistoriassa. Sukujuhlassa julkistettiin myös sukuseuramme kolmas kirja Nuoret Kuismat. Samassa yhteydessä luovutettiin kirjatyöryhmässä mukana olleille Päivi Kuisma, Suvi Kuisma ja Osmo Kuisma numeroidut sukustandaarit 28, 29 ja 30. Vanhoista, myös venäjänkielisistä aineis­toista sukututkimukseen ansiokkaasti lisäulottuvuutta tuottaneelle Esko Simoselle luovutettiin su­ku­vaa­kunalla varustettu Kuisma-kello. Sukuseuran kolmanneksi kunniajäseneksi kutsuttiin Paavo Kuisma. Sukujuhlan musiikillisesta ohjelmasta vastasi Petri Laaksonen, jonka äidinäiti on Kaukolan Kuismia.

Ennen sukujuhlaa pidettiin sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 vahvistettiin ja asianomaisille myönnettiin vastuuvapaus sekä toimintasuunnitelma ja ta­lousarvio vuodelle 2021 hyväksyttiin. Sukuseuran puheenjohtajaksi valittiin edelleen Juha Kuis­ma (Lem­­pää­lä/Sak­kola). Varapuheenjohtaja vaihtui, sillä viime vuonna 2019 varapuheenjohtajaksi va­littu Päivi Oksanen (Orimattila/Räisälä) oli ilmoittanut, että ei henkilökohtaisten syiden takia voi jat­kaa hallituksessa. Päivin tilalle uutena hallitukseen ja samalla varapuheenjohtajaksi valittiin Jouko Kuisma Helsingistä. Joukon juuret ovat Räisälässä. Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Pirjo Kuis­ma (Hei­no­la/Kaukola) valittiin uudelleen. Toiminnantarkastajana jatkaa Juhani Kuisma (Akaa/Muolaa) ja toi­min­nan­tarkastajan varahenkilönä Markku Kuisma (Hausjärvi/Kirvu).


Kuvia sukujuhlasta

(Kuvat: Markku Kuisma)