Kuisman sukuseura ry

Sukujuhla 2021

222088815 10224433438796996 5140183232123312459 nKuisman sukuseura testasi 21. sukujuhlassaan 8.8.2021 onnistuneesti upouuden Lempäälä-talon toimi­vuut­ta juhlatilana Lempäälässä. Vesilahtelainen historiatutkija Yrjö Punkari tarkasteli mielenkiintoisella ta­valla monipuolisesti Karjalankannaksen keskeistä asemaa län­tisten ja itäisten kulttuurien kohtauspaikkana ja välittäjänä. Paavo Kuisma esitteli sukuseuran uudistettuja kotisivuja sekä kertoi DNA-tutkimuksen tuo­reimmista tuloksista. Juhlakutsussa luvattuna yllätysohjelmana väistynyt puheenjohtaja Juha Kuisma esit­teli kuvien kera Hong Kongissa asuvan Riitta Kuisman taideteoksia, erityisesti talojen seiniin maalaamia muraaleja. Sukujuhlan musiikillisesta ohjelmasta vastasi Koiranen Kollektion, jonka esityksissä kuuluivat vahvasti Sakkolan seudun kansanmusiikista ammennetut vaikutteet.

Sukuseuran sääntömääräisessä vuosikokouksessa ennen sukujuhlaa toimintakertomus ja tilinpäätös vuo­del­ta 2020 vahvistettiin, asian­omai­sille myönnettiin vastuuvapaus sekä hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja ta­lousarvio vuodelle 2022. Vuodesta 2018 sukuseuraa pu­heen­joh­ta­jana luotsannut Juha Kuis­ma (Lem­pää­lä/Sak­kola) halusi jättäytyä sivuun. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Päivi Hallikainen Orimattilasta. Päivin juuret ovat Kirvussa. Varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen jatkamaan Jouko Kuisma (Hel­sin­ki/Räisälä). Hal­li­tuksen erovuoroisista jä­senistä Sirpa Kuisma (Lahti/Muolaa) ilmoitti, että haluaa sivuun. Pirjo Kuis­ma (Hei­no­la/Kaukola) valittiin uudelleen. Uusina jäseninä hal­li­tukseen valittiin Juha Kuisma (Tuusula/Sakkola) ja Juhani Kuisma (Sysmä/Muolaa), joka palasi takaisin hallitukseen kolmen vuoden sivussa olon jälkeen. Toiminnantarkastajana jatkaa Markku Kuisma (Hausjärvi/Kirvu) ja varalle valittiin Matti Kuisma (Lempäälä/Sakkola).


Kuvia sukujuhlasta

(Kuvat: Markku Kuisma)