Kuisman sukuseura ry

 • sukujuhlakuvia_1_20170418_1163717267.jpg
 • sukujuhlakuvia_1_20170418_1743500593.jpg
 • sukujuhlakuvia_2_20170418_1911231709.jpg
 • sukujuhlakuvia_2_20170418_1939475901.jpg
 • sukujuhlakuvia_3_20170418_1250358989.jpg
 • sukujuhlakuvia_3_20170418_1736619513.jpg
 • sukujuhlakuvia_4_20170418_1758820502.jpg
 • sukujuhlakuvia_5_20170418_1710440901.jpg
 • sukujuhlakuvia_6_20170418_1320965078.jpg
 • sukujuhlakuvia_7_20170418_1680373973.jpg
 • sukujuhlakuvia_8_20170418_1769430150.jpg
 • sukujuhlakuvia_9_20170418_2018095960.jpg
 • sukujuhlakuvia_10_20170418_2087022566.jpg

Sukujuhlat

Kuisman suku kokoontuu juhlimaan joka kesä, perinteisesti elokuun toisena sunnuntaina. Sukujuhlasta onkin muodostunut mukava kesäinen tapahtuma, jossa tavataan vanhoja tut­tuja ja löydetään uusia sukulaisia. Sukujuhlan yhteydessä pidetään samalla sukuseuran virallinen vuosikokous.

Sukujuhla viedään vuosittain Kuismien nykyisille asuinsijoille eri puolille Suomea, jotta mah­dollisimmat monet suvun jäsenet pääsevät helposti osallistumaan. Hallituksen jäsenet ottavat mielellään vastaan ehdotuksia tulevien sukujuhlien pitopaikoiksi.

Paikalla 93 vierasta ja ei kirjautuneita