Kuisman sukuseura ry

 • sukujuhlakuvia_1_20170418_1163717267.jpg
 • sukujuhlakuvia_1_20170418_1743500593.jpg
 • sukujuhlakuvia_2_20170418_1911231709.jpg
 • sukujuhlakuvia_2_20170418_1939475901.jpg
 • sukujuhlakuvia_3_20170418_1250358989.jpg
 • sukujuhlakuvia_3_20170418_1736619513.jpg
 • sukujuhlakuvia_4_20170418_1758820502.jpg
 • sukujuhlakuvia_5_20170418_1710440901.jpg
 • sukujuhlakuvia_6_20170418_1320965078.jpg
 • sukujuhlakuvia_7_20170418_1680373973.jpg
 • sukujuhlakuvia_8_20170418_1769430150.jpg
 • sukujuhlakuvia_9_20170418_2018095960.jpg
 • sukujuhlakuvia_10_20170418_2087022566.jpg

Hallitus uudistui

Kuisman sukuseuran 18. sukujuhlan yhteydessä pidetyssä seuran vuosikokouksessa sunnuntaina 12.8. Kouvolan upseeriker­hol­la sukuseuramme puheenjohtajisto vaihtui. Viimeiset kaksi kautta puheen­joh­ta­jana toiminut ja sitä ennen vuodesta 2010 varapu­heen­joh­ta­jan pestiä hoitanut Juhani Kuisma pysyi viime vuoden sukujuhlassa il­moittamassaan kannassa, että jää sivuun tässä vuosikokouksessa. Seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kuluneen vuoden vara­pu­heen­johtajana toiminut Juha Kuisma Lempäälästä. Juhan juuret ovat Sakkolassa. Varapuheenjohtajaksi valittiin vuodesta 2014 hal­li­tuk­sen jäsenenä ollut räisäläläistaustainen Päivi Oksanen Orimattilasta. Päivin ohella erovuorossa ollut Pirjo Kuisma (Hei­no­la/Kaukola) va­lit­tiin uudelleen. Sukujuhlassa väistyvä puheenjohtaja Juhani Kuisma luo­vutti sukuseuran numeroidun standaarin N:o 27 Pirjo Kuismalle kii­tok­se­na hänen pitkäaikaisesta ja edelleen jatkuvasta sitou­tumi­ses­taan sukuseuran hyväksi hallituksen jäsenenä sekä seuran sihteerinä ja talou­denhoitajana.

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Esko Kuisma Por­voosta ja Ilpo Kuisma Janakkalasta. Eskon juuret ovat Kirvun In­ki­läs­sä ja Ilpon Saviniemen kartanossa Antreassa. Toiminnantarkastajaksi vuosikokous valitsi puheenjohtajan tehtävästä luopuneen Juhani Kuisman (Akaa/Muolaa) ja varalle Markku Kuisman (Hausjärvi/Kirvu).

Paikalla 21 vierasta ja ei kirjautuneita