Kuisman sukuseura ry

Jäsenyys

Kuisman sukuseuraan voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt joko isän tai äidin puolelta sukuun kuu­luva tai siihen avio- tai avoliiton kautta tullut. Uudet jäsenet hyväksyy seuran hallitus. Seuran jäsenten alle 18-vuo­tiaat lapset voivat liittyä nuorisojäseniksi, joilta ei peritä jäsenmaksua. Heillä ei ole kui­ten­kaan äänioikeutta seu­ran kokouksissa. Viime vuosina myös 80-vuotiaat ja sitä vanhemmat on va­pau­tettu jäsenmaksuista. Heillä säilyvät kuitenkin kaikki täyden jäsenen oikeudet.

Jäsenmaksu peritään kalenterivuosittain. Vuonna 2018 jäsenmaksu on 20 €.

Ajan tasalla olevat jäsentiedot var­mistavat luo­tettavimmin sen, että perinteinen kirjeposti ja sähköiset viestit saavuttavat varmemmin kaikki jäse­net, ja saat nopeasti tiedon sukuseuramme tapahtumista.

Paikalla 111 vierasta ja ei kirjautuneita