Kuisman sukuseura ry

Liity jäseneksi

Kuisman sukuseuraan voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt joko isän tai äidin puolelta sukuun kuu­luva tai siihen avio- tai avoliiton kautta tullut. Uudet jäsenet hyväksyy seuran hallitus. Seuran jäsenten alle 18-vuo­tiaat lapset voivat liittyä nuo­ri­so­jäseniksi, joilta ei peritä jäsenmaksua. Heillä ei ole kui­ten­kaan äänioikeutta seu­ran kokouksissa. Viime vuosina myös 80-vuotiaat ja sitä vanhemmat on va­pau­tettu jäsenmaksuista. Heillä säilyvät kuitenkin kaikki täyden jäsenen oikeudet.

Voit ilmoittautua jäseneksi ottamalla yhteys kehen tahansa hallituksen jäseneen tai lähettämällä täytettynä viereisen sivu­palkin Jäsentietolomake-painikkeesta avautuvan Jäsentietolomakkeen. Samalla lomakkeela päivität myös kätevästi jäsen­tie­tosi. Ajan tasalla olevat jäsentiedot var­mistavat luo­tettavimmin sen, että perinteinen kirjeposti ja sähköiset viestit saa­vut­tavat kaikki jäse­net, ja saat nopeasti tiedon sukuseuramme tapahtumista.