Kuisman sukuseura ry

Perustamishistoria ja -tarkoitus

Päijäthämäläiset, ”vuoksenrantataustaiset” serkukset Leila Kuisma, Maj-Lis Penttinen sekä Sinikka Kallio kutsuivat Karjala-lehden ilmoituksella 30.7.2000 Asikkalaan Kuismia perustamaan Kuisman sukuseuraa, joka kattaisi kaikki Kuisma –sukuun kuu­luvat. Perustamisasiakirjan kirjoitti 20 paikalla ollutta, ja Yhdistysrekisteriin seura mer­kittiin 11.1.2001. Tästä aloitteesta syn­tyi sittemmin laajaksi kasvanut Kuisman sukuseura, jossa on noin 300 jäsentä.

Sukuseuran sääntöjen mukaan seuran toiminnan tarkoituksena on ”selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun pe­rinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.” Tässä tarkoituksessa sukuseura pyrkii jär­jes­tä­mään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä ja retkiä; keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta ja saattamaan sitä jäsenten tietoon; sekä harjoittamaan julkaisutoimintaa.

Paikalla 30 vierasta ja ei kirjautuneita